Δ.Ι.Ε.Π.Ο

Διεθνής Ιατρική  Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής


Η Διεθνής Ιατρική Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε από 50 ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα περιλαμβάνει: Γενικούς ιατρούς – Παθολόγους – Καρδιολόγους – Νευροχειρουργούς – Καρδιοχειρουργούς – Μαιευτήρες Γυναικολόγους – Ενδοκρινολόγους – Παιδιάτρους – Νεογνολόγους – Φυσιάτρους – Χειρουργούς – Ψυχιάτρους– Ακτινολόγους – ΩΡΛ – Δερματολόγους – Μικροβιολόγους – Κυτταρολόγους – Αναισθησιολόγους – Πλαστικούς Χειρουργούς – Ιατρούς Πυρηνικής Ιατρικής – Οδοντιάτρους.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική είναι θεωρητικά και πρακτικά συμβατή προς την Ακαδημαϊκή Ιατρική, δεδομένου ότι συνδέονται με την κοινή πεποίθηση ότι η Ιατρική είναι μία και ενιαία.

Σκοπός της Δ.Ι.Ε.Π.Ο είναι η κατανόηση ότι ΟΛΟΙ οι ιατροί είμαστε υποχρεωμένοι, δεοντολογικά και ηθικά, να συνεργαζόμαστε αρμονικά και χωρίς αντιπαλότητα, χρησιμοποιώντας όλα τα επιστημονικά όπλα που υπάρχουν τόσο στην ακαδημαϊκή ιατρική όσο και στην προηγμένη ομοιοπαθητική, για την εκπλήρωση του καθήκοντος μας, δηλαδή την θεραπεία των πασχόντων.