Η Δ.Ι.Ε.Π.Ο οργάνωσε το ερευνητικό της τμήμα, που απευθύνεται αποκλειστικά στους ιατρούς μέλης της με σκοπό:

- τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών για την lege artis έρευνα στον χώρο της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής ιατρικής.

- την αρτιότερη δυνατή ενημέρωση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων και εν γένει υγειονομικών όλων των κλάδων για την ευρύτερη άσκηση και οργάνωσή της

- την κατοχύρωση του κλάδου με επαγγελματίες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα ως ομοιοπαθητικοί και την διευκόλυνση τους στην άσκηση του επαγγέλματος τους και

- την καταξίωση των επιστημόνων που ασχολούνται με την Προηγμένη Ομοιοπαθητική αλλά και της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής ιατρικής ως άμεσο θεραπευτικό εργαλείο των ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

Για να συμμετάσχετε στο ερευνητικό πρόγραμμα της Δ.Ι.Ε.Π.Ο συμπληρώστε και στείλτε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας.

Θα σας αποσταλλεί ηλεκτρονικό μύνημα με όλα τα στοιχεία και τις οδηγίες που χρειάζεστε για τη συμμετοχή σας.