Δωρεάν ενημέρωση στους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων

Ο ιατρός πρέπει να συμβάλλει στην εκπαίδευση άλλων ιατρών, φοιτητών της ιατρικής και λοιπών συναδέλφων του.

 

Ο ιατρός έχει υποχρέωση συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς του. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνον τις ιατρικές γνώσεις, αλλά και τις κλινικές δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας. Η συνεργασία στο πλαίσιο κάθε διεπιστημονικής ή μη ομάδας πρέπει να γίνεται εποικοδομητικά.

 Η Δ.Ι.Ε.Π.Ο. βασιζόμενη στις πιο πάνω διατάξεις του νόμου υπ’αριθ 3418  - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας,  όπως αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23, δημιούργησε ένα ΔΩΡΕΑΝ ενημερωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται αποκλειστικά στους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τους επιστήμονες υγείας, ώστε να μπορέσουν να εντάξουν την ομοιοπαθητική συνταγογραφία στις επιλογές τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η Δ.Ι.Ε.Π.Ο έχει καθορίσει το ενημερωτικό της πρόγραμμα σε δύο κύκλους. Ο πρώτος περιλαμβάνει 4 ενημερώσεις διάρκειας 3 ωρών η καθεμία και ο δεύτερος ενημερώσεις διάρκειας 6 ωρών εξειδικευμένες ανά ιατρική ειδικότητα.

Στόχος του πρώτου κύκλου είναι να δοθεί στον ιατρό κάθε ειδικότητας η δυνατότητα να εντάξει την ομοιοπαθητική συνταγογραφία άμεσα στις επιλογές του και του δεύτερου κύκλου να εξειδικεύσει την ομοιοπαθητική συνταγογραφία του.

Η κάθε ενημέρωση αποτελείται από 3 στάδια:

  1. Παρουσίαση της ενημέρωσης.
  2. Ζωντανή ανάλυση της ενημέρωσης, επίλυση και συζήτηση αποριών.
  3. Αξιολόγηση

Επίσης θα υπάρχει μόνιμο ανοιχτό forum για κάθε ενημέρωση όπου θα μπορούν να συζητούνται θέματα που την αφορούν και μετά το τέλος της.

Μετά το τέλος της παρακολούθησης των ενημερώσεων του Α' κύκλου, θα αποστέλλεται στους συμμετέχοντες ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης που θα πιστοποιεί ότι παρακολούθησαν τις ενημερώσεις για την Προηγμένη Ομοιοπαθητική από τον επίσημο φορέα της, τη Διεθνή Ιατρική Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής (Δ.Ι.Ε.Π.Ο)

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.Ι.Ε.Π.Ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.Ι.Ε.Π.Ο