ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική είναι θεωρητικά και πρακτικά συμβατή προς την Ακαδημαϊκή Ιατρική, δεδομένου ότι συνδέονται με την κοινή πεποίθηση ότι η Ιατρική είναι μία και ενιαία.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική καταργεί την αντιπαλότητα μεταξύ Ακαδημαϊκής και Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, η οποία αντιπαλότητα βλάπτει ουσιαστικά τον ασθενή και θέτει κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική μπορεί και πρέπει να συνεργάζεται απρόσκοπτα με όλες τις ιατρικές ειδικότητες, σε όλα τα επίπεδα.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική δεν επιτρέπει ανταγωνισμό και εναντίωση με κανένα θεραπευτικό μέσο, χημικό ή άλλο. Αντίθετα σέβεται όλα τα θεραπευτικά μέσα με βάση τις ενδείξεις τους.

Η  Προηγμένη Ομοιοπαθητική μπορεί να εφαρμοστεί:

α. ως συμπληρωματική θεραπεία σε όλες σχεδόν τις ιατρικές πράξεις, παράλληλα με οποιαδήποτε φαρμακευτική ή άλλη θεραπεία

β. ως εναλλακτική θεραπεία σε περιπτώσεις όπου η χημική φαρμακευτική θεραπεία δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω αντενδείξεων ή μη ανοχής του ασθενούντος οργανισμού

γ. ως αυτόνομη θεραπεία όταν αυτό είναι επιλογή του ασθενούς και του ιατρού ο οποίος εγκρίνει την ιατρική πράξη.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική συνταγογραφία δεν εμφανίζει καμμία απολύτως ασυμβατότητα με οποιαδήποτε χημική ή άλλη θεραπεία. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν εμφανίζει καμμία δυναμική ή άλλη συνέργεια με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική σέβεται την χημική συνταγογραφία, αλλά δεν συμφωνεί με κάθε είδους κατάχρηση φαρμάκων και πολυφαρμακία.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική σέβεται τα εμβόλια και την δράση τους, αλλά δίνει έμφαση στο καθαρό εμβόλιο χωρίς προσμίξεις. Άλλωστε και το ομοιοπαθητικό φάρμακο δρα με βάση την αρχή των εμβολίων αφού όπως ακριβώς και το εμβόλιο, έτσι και η ομοιοπαθητική χορηγεί το ομοιοπαθητικό φάρμακο σε υψηλές αραιώσεις για να δραστηριοποιήσει και ενεργοποιήσει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού.

Οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν δικαίωμα στην ομοιοπαθητική συνταγογραφία. Το ομοιοπαθητικό θεραπευτικό μέσο σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. ΔΥΓ 3α/οικ.82161 του Ελληνικού Κράτους χαρακτηρίζεται ως φάρμακο (ΦΕΚ Β 2374/24.8.2012, άρθ. 1α §4). Κατά τον νόμο το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι ελεύθερο στην χρήση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική συντάσσεται με την νομιμότητα και αναγνωρίζει ότι η ομοιοπαθητική συνταγογραφία είναι στην ευχέρεια των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν βάσει της ειδικότητας τους να συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα παράλληλα με την χημική συνταγογραφία της επιλογής τους.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική συντάσσεται με την νομιμότητα ως προς την ορθή παρασκευή ομοιοπαθητικού φαρμάκου, η οποία απαιτείται να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από το GMP (Good Manufacturing Practice), την ύψιστη παγκόσμια πιστοποίηση για την παραγωγή φαρμάκων, όπως και ο Ευρωπαϊκός νόμος ορίζει και απαιτεί ήδη από το 2004 για τα φάρμακα και από το 2013 για τις δραστικές ουσίες (Oδηγίες 2001/83/EC, 2003/94/EC, 2011/62/EC).

Η δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου δεν στηρίζεται στο φαινόμενο του placebo (placebo effect) διότι:

α) το θεραπευτικό αποτέλεσμα της προηγμένης ομοιοπαθητικής ξεπερνά συνήθως το 60% ενώ το placebo effect δεν ξεπερνά το 25% δεδομένου ότι στηρίζεται στην αυθυποβολή.

β) η Προηγμένη Ομοιοπαθητική εμφανίζει σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα σε βρέφη και νεογνά τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να αυθυποβληθούν δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν καν ότι λαμβάνουν φάρμακο.

γ) η Προηγμένη Ομοιοπαθητική εμφανίζει σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα στα ζώα τα οποία ως εκ της φύσεως τους, δεν μπορούν να αυθυποβληθούν. Απόδειξη του ανωτέρω είναι ότι ο Ευρωπαϊκός νόμος ορίζει τα ομοιοπαθητικά φάρμακα ως θεραπεία προτεραιότητας σε βιολογική κτηνοτροφία, βιολογική μελισσοκομία και βιολογικές ιχθυοκαλλιέργειες (Κανονισμός ΕΟΚ 2029/1991, Κανονισμός ΕΚ 1804/1999, Κανονισμός ΕΚ 889/2008, Κανονισμός ΕΚ 710/2009).

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική δεν συμφωνεί με την απότομη διακοπή των χημικών φαρμάκων για να αρχίσει κάποιος τη λήψη ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική χορηγεί το ομοιοπαθητικό φάρμακο παράλληλα με οποιοδήποτε χημικό φάρμακο λάμβανε εξ αρχής ο ασθενής και πάντα με τη συνεργασία του ιατρού που το χορήγησε, προβαίνει στην ελάττωση ή διακοπή του εφόσον ο οργανισμός του ασθενούς το επιτρέπει.